Prvo pravilo internet marketinga

Prvo pravilo internet marketinga zapravo nema nikakve veze sa internet marketingom i ono postoji koliko postoji i razmena dobara i usluga među ljudima. Pre 5 - 6 hiljada godina nabavljanje dobara koje nemate i prodaja onih koje imate je bilo, ...