Recruiting 2022-11-15T10:26:33+00:00

Specijalizovana regrutacija, selekcija i edukacija u oblasti digitalnog marketinga.

Poslednjih par godina, kompanije su shvatile značaj online poslovanja. To je drastično povećalo potrebu za zapošljavanjem ljudi u digitalnom marketingu.

Međutim, većina kompanija nema iskustva u zapošljavanju profila za digitalne poslove. To dovodi do dugotrajnih procesa selekcije ili još gore – do shvatanja da smo izabrali pogrešnu osobu i da nam je potrebna potpuno druga pozicija. Fluktuacija i nezadovoljstvo zaposlenih samo rastu.

Zato smo dizajnirali specifičnu uslugu koja rešava baš ovaj problempronalaženje i selekciju zaposlenih u digitalnom marketingu.

Specijalizovana regrutacija, selekcija i edukacija u oblasti digitalnog marketinga.

Poslednjih par godina, kompanije su shvatile značaj online poslovanja. To je drastično povećalo potrebu za zapošljavanjem ljudi u digitalnom marketingu.

Međutim, većina kompanija nema iskustva u zapošljavanju profila za digitalne poslove. To dovodi do dugotrajnih procesa selekcije ili još gore – do shvatanja da smo izabrali pogrešnu osobu i da nam je potrebna potpuno druga pozicija. Fluktuacija i nezadovoljstvo zaposlenih samo rastu.

Zato smo dizajnirali specifičnu uslugu koja rešava baš ovaj problempronalaženje i selekciju zaposlenih u digitalnom marketingu.

Kako izgleda proces saradnje?

Prvi korak je definisanje konkretne pozicije, opisa posla i profila budućeg zaposlenog. Da bi se ovo definisalo, radi se analiza trenutnog stanja u kompaniji, posmatraju se dugoročne potrebe i planovi razvoja kompanije i zaposlenih. Definisaćemo tačno koja osoba nam je potrebna, koje su njene konkretne veštine i na kom nivou znanja ta osoba treba da bude.

Drugi korak je kreiranje oglasa za posao (konkursa) kojim ćemo privući idealne kandidate. Oglas treba da bude jasan i precizan. Treba da sadrži konkretan profil osobe koju tražimo i tačan opis posla. Većina oglasa za poslove su generički, sa nejasnim očekivanjima i opisima poslova. Ovo destimuliše najbolje pojedince da se jave na takve oglase jer im nije jasno da li je pozicija za njih ili nije.

Treći korak je selekcija pristiglih prijava i sužavanje za prvi krug intervjua. Prvi krug intervjua obavljamo mi, gde posebno dizajniranim metodama, proveravamo znanje I karakteristike kandidata. U zavisnosti od pozicije koju tražimo, sprovode se različiti tehnički i psihološki testovi i zadaci. Nakon našeg procesa selekcije, vi dobijate 3-5 predloga idealnih kandidata.

Četvrti korak je finalni izbor kandidata. Na osnovu našeg izveštaja, vi birate ko od predloženih kandidata ulazi u poslednji krug intervjua. Na poslednjem intervjuu prisutnu su predstavnici vaše kompanije i naravno vi donosite konačnu odluku o tome koga zapošljavate.

Peti korak je uvođenje novozaposlenog u posao i kompaniju. Ideja je da prvih mesec dana rada pružimo podršku i da novozaposleni što pre postane samostalan. U ovom periodu ćemo imati 2 termina konsultacija, na kojima novozaposleni može da reši nedoumice na koje je nailazio u poslu. Na osnovu ovog perioda, može se napraviti dalji plan razvoja novozaposlenog, koji može a i ne mora uključivati nas.

Dodatne usluge. Možemo vam pružiti usluge inhouse edukacije za bolje razumevanje digitalnog marketinga. Ove edukacije su dizajnirane prema vašim potrebama i mogu obuhvatati neke od tema: definisanje potrebne pozicije u digitalnom marketingu, vođenje digitalnog tima ili osobe koja se bavi digitalom u vašoj kompaniji, praćenje i procena uspešnosti trenutnih i novozaposlenih u digitalu itd. Po zaposlenju nove osobe, možemo napraviti tromesečni mentorski program za tu osobu na osnovu koga ćemo pratiti I usmeravati njen rad u prvim mesecima zaposlenja.

Kako izgleda proces saradnje?

Prvi korak je definisanje konkretne pozicije, opisa posla i profila budućeg zaposlenog. Da bi se ovo definisalo, radi se analiza trenutnog stanja u kompaniji, posmatraju se dugoročne potrebe i planovi razvoja kompanije i zaposlenih. Definisaćemo tačno koja osoba nam je potrebna, koje su njene konkretne veštine i na kom nivou znanja ta osoba treba da bude.

Drugi korak je kreiranje oglasa za posao (konkursa) kojim ćemo privući idealne kandidate. Oglas treba da bude jasan i precizan. Treba da sadrži konkretan profil osobe koju tražimo i tačan opis posla. Većina oglasa za poslove su generički, sa nejasnim očekivanjima i opisima poslova. Ovo destimuliše najbolje pojedince da se jave na takve oglase jer im nije jasno da li je pozicija za njih ili nije.

Treći korak je selekcija pristiglih prijava i sužavanje za prvi krug intervjua. Prvi krug intervjua obavljamo mi, gde posebno dizajniranim metodama, proveravamo znanje I karakteristike kandidata. U zavisnosti od pozicije koju tražimo, sprovode se različiti tehnički i psihološki testovi i zadaci. Nakon našeg procesa selekcije, vi dobijate 3-5 predloga idealnih kandidata.

Četvrti korak je finalni izbor kandidata. Na osnovu našeg izveštaja, vi birate ko od predloženih kandidata ulazi u poslednji krug intervjua. Na poslednjem intervjuu prisutnu su predstavnici vaše kompanije i naravno vi donosite konačnu odluku o tome koga zapošljavate.

Peti korak je uvođenje novozaposlenog u posao i kompaniju. Ideja je da prvih mesec dana rada pružimo podršku i da novozaposleni što pre postane samostalan. U ovom periodu ćemo imati 2 termina konsultacija, na kojima novozaposleni može da reši nedoumice na koje je nailazio u poslu. Na osnovu ovog perioda, može se napraviti dalji plan razvoja novozaposlenog, koji može a i ne mora uključivati nas.

Dodatne usluge. Možemo vam pružiti usluge inhouse edukacije za bolje razumevanje digitalnog marketinga. Ove edukacije su dizajnirane prema vašim potrebama i mogu obuhvatati neke od tema: definisanje potrebne pozicije u digitalnom marketingu, vođenje digitalnog tima ili osobe koja se bavi digitalom u vašoj kompaniji, praćenje i procena uspešnosti trenutnih i novozaposlenih u digitalu itd. Po zaposlenju nove osobe, možemo napraviti tromesečni mentorski program za tu osobu na osnovu koga ćemo pratiti I usmeravati njen rad u prvim mesecima zaposlenja.

Šta vi dobijate?

Idealnog zaposlenog za digitalni marketing

A ovo ćemo zajedno ostvariti kroz:

 • Definisan opis posla i
  profil osobe
 • Regrutaciju iz eksternih izvora
  i internih baza
 • Selekciju posebno
  dizajniranim metodama
 • Edukaciju novozaposlenog
 • Edukaciju trenutno zaposlenih
 • Osmišljavanje strateških stvari
  kojima želite da unapredite svoje poslovanje

A ovo ćemo zajedno ostvariti kroz:

 • Definisan opis posla i profil osobe
 • Regrutaciju iz eksternih izvora i internih baza
 • Selekciju posebno dizajniranim metodama
 • Edukaciju novozaposlenog
 • Edukaciju trenutno zaposlenih
 • Osmišljavanje strateških stvari kojima želite da unapredite svoje poslovanje

Koliko traje ceo proces?

Proces traženja idealnog zaposlenog traje 4-6 nedelja.

1. Korak

Upoznavanje sa kompanijom i definisanje opisa posla i profila osobe (1 nedelja)

2. Korak

Pisanje oglasa, oglašavanje, traženje čoveka (2 nedelje)

3. Korak

Pregledanje CV-jeva, intervjui, zadaci, testovi (2 nedelje)

4. Korak

Prezentovanje klijentu i finalni odabir
(1 nedelja)

Kada izaberete svog idealnog zaposlenog, mi ćemo vam pomoći oko njegovog uvođenja u tim i kompaniju (u trajanju od 4 nedelje). Dodatno, možemo napraviti dalji plan razvoja zaposlenog i praćenje napredovanja.

Zašto da angažujete nas za ovaj posao?

10+

godina u
digitalu

100+

inhouse
edukacija

5000+

ljudi na
edukacijama

60+

uspešnih procesa
selekcije

Više od 10 godina se bavim digitalnim marketingom i za potrebe moje agencije sam zaposlio na desetine ljudi u poslednjih 5 godina. Držao sam inhouse edukacije za preko 100 kompanija u Srbiji – od onih malih do onih najvećih. Uvideo sam poteškoće sa kojima se kompanije susreću prilikom traženja osoba za zaposlenje. Mnogima sam i pomagao da nađu zaposlene, ali sada prvi put to nudim kao odvojenu uslugu. Kroz moje edukacije je prošlo više od 5000 ljudi. Dodatno, suvlasnik sam online platforme za učenje digitalnog marketinga Masterbox i direktno sam na izvoru ljudi koji traže posao u ovoj oblasti.

Garancija
zadovoljstva

Garancija zadovoljstva

Iz svega što ste pročitali, mogli ste da vidite da razumemo koliko je važno da zaposlite idealnu osobu za vaš tim i kompaniju. Zato za ceo proces regrutacije i selekcije, dajemo GARANCIJU OD 3 MESECA. To znači da garantujemo da osoba koju smo izabrali neće napustiti radno mesto u prva 3 meseca. U suprotnom ćemo ponoviti ceo proces regrutovanja i izbora novog kandidata.