Rečnik facebook oglašavanja

//Rečnik facebook oglašavanja

Rečnik facebook oglašavanja

Da bi izvukli maksimum iz Facebook oglašavanja prvo pravilo je da odlično vladate pojmovima koji se koriste prilikom kreiranja reklama. Ovaj tekst nije preterano uzbudljiv ali smatram da je jako koristan i da sigurno ima ovde pojmova za koje niste znali pre. Ovo je jedna od onih strana koje se bukmarkuju da možete da se vratite kad vam bude bilo potrebno.

Krećemo redom i ne zaboravite da se javite u komentarima ako sam neki termin propustio ili ako vam je za neki navedeni potrebno detaljnije objašnjenje.

Advert Set – Grupa oglasa. Svaka kampanja može da sadrži do 50 grupa oglasa i svaka grupa oglasa može da sadrži do 50 reklama. Na nivou grupe oglasa ili Advert Set-a se definiše budžet, način učestvovanja u aukciji i ciljanje (onima kojima želimo da se reklama pojavljuje)

Advert – reklama. Ovde se misli na njen kreativni deo. Definisanje slike, teksta opisa itd. Svaka reklama je vezana za neku grupu oglasa.

Avg. Price – Konačna prosečna cena po kliku koju ste ostvarili za neku reklamu. Nemojte ovo mešati sa ponuđenom cenom po kliku. Recimo da ste ponudili 10 centi po kliku a reklama je išla u proseku po 7 centi po kliku, ovde će vam pisati upravo taj broj.

Account spending limit – Nalazi se pod „billing“ i služi da se definiše limit potrošnje na nalogu

Audiences – jednostavan prevod bi bio „publika“.  To je mesto gde možete kreirati publiku koju posle možete koristiti za potrebe targetiranja. Publika se može kreirati od vaše liste emailova koje posedujete, brojeva telefona, positilaca vašeg sajta, vaše mobilne aplikacije. Može se napraviti publika sličnih onima na vašoj listi ili se može napraviti šablon targetiranja koji se posle može koristiti po potrebi.  Pogledati još pod „custom Audience“ „lookalike Audience“ i „saved target group“

Audience Definition – Pokazuje vam koliko vam je ciljna grupa koju ste izabrali široka ili uska (specifična). Ovo funkcioniše čisto na osnovu broja ljudi koji su u ciljnoj grupi i shvatite ga samo kao indikaciju

Account History – Sve promene koje su učinjene na nalogu i koji korisnik ih je učinio i u koje vreme. Ovo je jako korisno ako više vas upravlja jednim nalogom, može bez greške da se vidi ko je kreirao određenu reklamu ili promenio neku funkciju.

Behaviors – Opcija prilikom targetiranja. Ako je „Interest“ targetiranje, targetiranje po interesovanjima koje korisnici imaju, onda je Behaviors targetiranje po tome šta oni zapravo rade ili jesu. Pa tako ovde možete targetirati ljude koji su admini stranice na facebooku ili po tome da li su putovali skoro ili koji brend mobilnog telefona koriste itd.

Boost Your Posts – Nalazi se prilikom kreiranja kampanje i označava tip kampanje. U ovom slučaju tip kampanje koja za cilj ima da promoviše post sa vaše stranice.

Billing – mesto gde se nalaze svi vaši računi, mesto gde možete videti vaše trenuntno zaduženje i mesto gde možete dodati nov način plaćanja

Billing Threshold – Iznos do kog možete da se zadužite pre nego što vam Facebook povuče pare sa kartice.

Budget – služi za određivanje budžeta koji želite da potrošite na dnevnom nivou ili ukupan iznos koji ste spremni da potrošite za određenu reklamu

Browse Library – Galerija slika koje ste koristili za kreiranje reklama, može se naći prilikom pravljenja „page like“ ili „clicks to website“ tipova reklama

Call-to-Action button – „Poziv na akciju“ dugmence koje možete pridodati vašoj „clicks to website“ reklami. Natpis može biti „download now“, „learn more“, „shop now“ itd

Campaigns – Kampanje. Prvi nivo u hijerarhiji oglasa. Pod kampanjama se nalaze grupe oglasa, a pod grupama oglasa, oglasi. Na nivou kampanje definišete cilj koji želite da postignete. (povećanje broja lajkova stranice, promocija posta, slanje ljudi na sajt itd)

Cost  – Nalazi se odmah do kolone „results“ i označava prosečnu cenu po postignutom rezultatu iz kampanje. Ako vam je recimo page like kampanja ovde će pisati koliko vas je koštao lajk na osnovu te reklame. Ako je u pitanju boost post kampanja, onda će pisati koliko vas košta svaki postignut engagement sa tim postom.

Current Unbilled Spent –  Iznos koji je potrošen a još vam nije naplaćen, nalazi se pod „billing“

Custom Audience – Nalazi se pod „Audience“ i omogućava vam da kreirate ciljnu grupu od posetioca vašeg sajta, baze emailova ili telefona koju posedujete. Takođe ako posedujete mobilnu aplikaciju daje vam mogućnost da kreirate publiku i od onih ljudi koji su uradili nešto određeno u samoj aplikaciji

Connections – Daje vam mogućnost da birate da li želite da se vaša reklama prikazuje samo onima koji su ili nisu lajkovali vašu stranu ili da se prikazuje nezavisno od toga da li je neko lajkovao vašu stranu. Ako posedujete više stranica, možete praviti kombinacije ko može da vidi reklamu a ko ne, takođe možete izabrati i da se reklama prikazuje prijateljima onih koji su lajkovali neku stranu.

Connect Facebook Page – Ako želite da vam se „clicks to website“ reklama prikazuje u newsfeed-u morate je „povezati“ sa nekom Facebook stranom kojoj imate pristup. Ta strana će onda biti „nosioc“ reklame.

Clicks – Ukupan broj svih klikova na vašu reklamu

Click-Through Rate (CTR) – Broj klikova na vašu reklamu podeljen sa brojem prikaza vaše reklame pa sve to pomnoženo sa 100 kako bi se dobio broj u procentima.

Conversion Tracking – Mesto gde se kreiraju konverzije kojima možete pratiti na vašem sajtu ko je kupio proizvod ili se prijavio na mailing listu ili skinuo prospekt ili bilo šta drugo što je vama važno da urade pošto su kliknuli na reklamu.

Delivery – Označava status kampanje, grupe oglasa ili oglasa. Neki od stadijuma su: aktivna, neaktivna, čeka na odobrenje, odbijena…. itd

Estimated Daily Reach – Facebook-ova procena broja ljudi koji će videti reklamu u toku dana. Ona zavisi od vašeg budžeta, ponuđene cene po kliku itd

End Date – Označava datum završetka kampanje.

Frequency – Broj koji označava koliko puta se prosečno vaša reklama prikazala istoj osobi. Dakle, ako vam u izveštaju piše da je frequency 2,3. To znači da se reklama PROSEČNO 2,3 puta pokazala istoj osobi.

Get People to Claim Your Offer – Tip kampanje koji za cilj ima da promoviše „offer“ koji ste kreirali na Facebook strani.

Get Video View – Tip kampanje koja za cilj ima da promoviše video koji imate na strani ili novi video koji želite da promovišete.

Headline – Prilikom kreiranja „clicks to website“ kampanje omogućava vam da promenite naslov linka iz same reklame.

Increase Conversions on Your Website – Tip kampanje koja za cilj ima da prati i poveća broj konverzija (pogledati pod „konverzije“)

Interests – Vrsta targetiranja po interesovanjima koje korisnici imaju. Postoji velika baza predefinisanih interesovanja od kojih vi možete izabrati jedno ili nekoliko.

Language – Vrsta targetiranja po jeziku koji korisnici govore, odnosno po jeziku u kojem im je Facebook nalog.

Lookalike Audience – Nalazi se pod „audiences“ i služi da na osnovu nekog uzorka (facebook strane, neke postojece costume audience, konverije…) napravite novu listu ljudi koji imaju slična interesovanja kao ljudi iz tog uzorka.

Landing View – Prilikom kreiranja „page like“ kampanje služi za određivanje odredišne strane te reklame. To može biti news feed, photos ili bilo koji drugi tab koji strana poseduje.

More Demographics – Vrsta targetiranja koja vam omogućava da targetirate ljude po određenim demografskim kriterijumima. Neke od mogućnosti su po statusu veze, po obrazovanju, poslu, da li su roditelji ili ne itd.

Max Bid – Vaša maksimalna ponuđena cena po kliku. Ako ste ponudili 0.05 EUR po kliku, nikad vam neće biti naplaćeno više od 5 centi po kliku. Ako ste ponudili malo novca može samo da se dogodi da vam se reklama ne pojavljuje.

Newsfeed Link Description – Prilikom kreiranja „clicks to website“ kampanje omogućava vam da promenite opis linka iz same reklame

Optimise for – prilikom izbora načina učestvovanja u akuciji možete izabrati da Facebook optimizuje prikaz reklama po cilju iz vaše kampanje, po klikovima, po prikazima ili da se ograniči broj dnevnih prikaza reklame istoj osobi.

Power Editor – Služi za napredno oglašavanje na Facebook-u, radi kao ekstenzija za Chrome pregledač što znači da neće raditi ni na jednom drugom internet pregledaču.

Promote Your Page – Vrsta kampanje koja za cilj ima da poveća broj lajkova vaše stranice.

Potential Reach – Potencijalni doseg vaših oglasa. Broj korisnika koji se dobija na osnovu izbora svih izabranih parametara reklame. Uglavnom je ovo veći broj nego što zapravo vaša reklama može da dosegne zbog neaktivnih korisnika Facebook-a.

Placements – Označava mesto gde se sve vaša reklama može pojavljivati. Newsfeed na desktop računaru, newsfeed na mobilnim uređajima, oglasi u desnoj koloni (samo desktop) i u mobilnim aplikacijama.

Pricing – Možete izabrati manuelno ili automatsko učestvovanje u aukciji. Prilikom automatskog, facebook za vas određuje cenu po kliku i optimizuje reklamu a prilikom manuelnog vi sami definišete koliko ste spremni da platite po kliku ili na 1000 prikaza reklame.

Results – Označava rezultat koji je postigla vaša kampanja, grupa oglasa ili oglas. Rezultat je vezan za tip kampanje, pa tako ako je „page like“ kampanja rezultat će biti broj novih lajkova, ako je „clicks to website“ kampanja ovde će biti broj klikova na link iz oglasa itd

Reports – Izveštaji. Ovde možete do najsitnijih detalja proučiti kako vaša reklama funkcioniše i kakve rezultate daje.

Reach – Broj jedinstvenih korisnika koji su videli vašu reklamu.

Reposition – Prilikom kreiranja reklame i izbora slike, omogućava da sliku repozicionirate kako bi se prikazao baš onaj deo slike koji vi želite.

Raise Attendance at your event – Tip kampanje koja za cilj ima da promoviše događaj koji ste kreirali

Saved Target Group – Nalazi se pod „Audience“ i svrha mu je da napravite template ciljne grupe kojoj želite da prikazujete vašu reklamu. Primera radi ako često targetirate udate žene iz Novog Sada koje su između 30 i 60 godina i imaju određen set interesovanja, ovu ciljnu grupu možete sačuvati kao „saved target group“ i zatim je samo jednim klikom koristiti prilikom kreiranja reklama.

Search – Prilikom kreiranja „page like“ ili „clicks to website“ kampanje i dela za izbor slike, možete pretraživati SHUTTERSTOCK bazu fotografija i izabrati onu koja vam najviše odgovara za potrebe vaše reklame.

Spent Today – Iznos koji ste potrošili na oglašavanje danas.

Schedule – Služi za odabir dana i vremena kada će vaša reklama da počne i da se završi njeno prikazivanje.

Start Date – označava datum početka kampanje

Send People to your website – Tip kampanje koja za cilj ima da šaljete ljude na stranicu vašeg sajta.

Text – Prilikom kreiranja „clicks to website“ ili „page like“ kampanje i kreiranja samog oglasa daje vam prostor od 90 karaktera da opišete o čemu se radi u samoj reklami.

Total Spent – Ukupno potrošen izonos za reklamu

Upload – Dugme za podizanje slike ili videa na facebook koja će se koristiti za potrebe reklame

View Report – Prečica do „reports“ i nalazi se u izveštajima reklame

View History – Prečica do „account history“ i nalazi se u izveštajima reklame

Video Thumbnail – Izbor naslovne slike za video. Može se izabrti od ponuđenih slika izvučenih iz videa ili se podići sopstvena slika.

Zaključak

Nadam se da će vam ovaj mali rečnik biti od koristi prilikom snalaženja u Facebook oglašavanju, ako sam nešto propustio ili imate dodatnih pitanja, slobodno ih postavite u komentarima. Ako mislite da bi ovaj tekst bio koristan vašim prijateljima i pratiocima, vi ga podelite. Ako želite da dobijate svaki novi tekst (jednom nedeljno) u vaš inbox, vi se prijavite na mailing listu.

 

 

By | 2016-08-10T08:07:46+00:00 август 8th, 2016|Facebook|6 Comments

About the Author:

6 Comments

 1. sadri јануар 24, 2015 at 12:32 pm - Reply

  sjajajn tekst, hvala ivane!

  • Ivan јануар 24, 2015 at 12:41 pm - Reply

   Drago mi je da Vam se dopada 🙂

 2. Dejan јануар 25, 2015 at 11:01 am - Reply

  Bravo Ivane, ODLIČAN TEKST. Očekujem uskoro sličan tekst za google adwords! Pozdrav

  • Ivan јануар 25, 2015 at 11:13 am - Reply

   Razmišljao sam i o tome. Problem je sto Adwords ima po mojoj proceni barem 10x više termina, to prevazilazi okvire bloga, eventualno neki eBook 🙂

 3. Predrag децембар 20, 2015 at 12:20 pm - Reply

  Odlican tekst! Molio bih samo dodatno objasnjenje o konverzijama – cemu to u opste sluzi?

  • Ivan децембар 20, 2015 at 2:11 pm - Reply

   Hvala Peđa

   Više o konverzijama možeš pročitati u ovom tekstu

Leave A Comment